Say "NO" to Chronic Diseases

logo

Colorectal Cancer क्लाेरेक्टल क्यान्सर

क्लोरेक्टल क्यान्सर के हो ?

मानिसको आन्द्रा र मलदृारबाट सुरु भएको क्यान्सरलाइ क्लाेरेक्टल क्यान्सर भन्निछ । यो क्यान्सरको उत्पतिसगै क्यान्सरलाइ कोलोन वा रेक्टल क्यान्सर पनि भन्निछ ।

कृपया ध्यान दिनुहोस कोलोन र रेक्टल क्यान्सरलाइ प्राय एकै ठाँउमा राखिन्छ, किन भने यी दुइ क्यान्सहरुको सामान्य तया एकै किसिका लक्षणहरु देखिन्छ ।

तथ्यांकहरु
हगंकगं

हगंकगं

महिला र पुरूषहरूकाे अस्वस्थ दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 35 छ।

महिला र पुरूषहरूकाे मृत्यु दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 12.2 छ।

(Hong Kong Cancer Registry, 2020)

पाकिस्तान

पाकिस्तान

महिला र पुरूषहरूकाे अस्वस्थ दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 5.3 छ।

महिला र पुरूषहरूकाे मृत्यु दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 3.0 छ।

(IARC, 2021)

नेपाल

नेपाल

महिला र पुरूषहरूकाे अस्वस्थ दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 4.3 छ।

महिला र पुरूषकाे मृत्यु दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 2.5 छ।

(IARC, 2021)

भारत

भारत

महिला र पुरूषहरूकाे अस्वस्थ दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 4.8 छ।

महिला र पुरूषहरूकाे मृत्यु दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 2.8 छ।

(IARC, 2021)

क्लोरेक्टल क्यान्सरका चिन्ह र लक्षणहरु

सुरुको अबस्थामा यो क्यान्सरको कुनै लक्षणहरु देखिदैन् ।

कारक तत्बहरु
परिमार्जनयोग्य: मुख्यतया आसीन जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ
परिवर्तन गर्न नसकिने कारक तत्वहरु
धैरै मात्रामा रातो मासु वा पाेलेको मासु खानाले
कम ब्यायम गर्नाले
मतोपना
मदिरा सेबन गर्नाले

परिवारमा कसैलाइ क्लाेरेक्टल क्यान्सर भएको अबस्थामा

  • यदि तपाइको अभिभाबक, दिदि बहिनी, दाजु भाइ वा नानी बच्चाहरु कसैलाइ क्लोरेक्टल क्यान्सर छ भने तपाइलाई अन्य ब्यक्तिहरुलाइ भन्दा दुइ, तिन गुना धैरै क्लाेरेक्टल क्यान्सर हुन सक्ने समभाबना हुन्छ ।
बंशाणुगत आन्द्रको रोगहरु
लामो समयसम्म आन्द्र सुनिएको भएमा
धूम्रपान
रोकथामका उपायहरु

फाइब्रर धैरै मात्रामा भयका खानाहरु जस्तै सातपात, फलफुल, गहूँबाट बनेका खानाका परिकारहरू आदि

रातो मासुकाे सेवनलाइ कम गर्ने

दिनको ३० मिनेट नियमित ब्ययाम गर्ने

शरिरको वजनलाइ सन्तुलित राख्ने

मदिरा सेवन कम गर्ने

धूम्रपान कम गर्ने