Say "NO" to Chronic Diseases

logo

Cervical cancer पाठेघरको मुखको क्यान्सर

पाठेघरको मुखको क्यान्सर के हो ?

पाठेघरको मुखको क्यान्सरको बिकास असामान्य कोशिकाहरु परिवर्तनको कारण हुन्छ ।

तथ्यांकहरु
हगंकगं

हगंकगं

महिला अस्वस्थ दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 8.4 छ।

महिला मृत्यु दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 1.9 छ।

(Hong Kong Cancer Registry, 2020)

पाकिस्तान

पाकिस्तान

महिला अस्वस्थ दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 6.1 छ।

महिला मृत्यु दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 4.0 छ।

(IARC, 2021)

नेपाल

नेपाल

महिला अस्वस्थ दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 16.4 छ।

महिला मृत्यु दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 11.1 छ।

(IARC, 2021)

भारत

भारत

महिला अस्वस्थ दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 18.0 छ।

महिला मृत्यु दर प्रति 100,000 जनसंख्यामा 11.4 छ।

(IARC, 2021)

चिन्ह र लक्षणहरू

सुरूकाे अबस्थामा बिभिन्न चिन्ह र लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ जस्तै

पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम कारक तत्वहरु के के हुन ?
धैरै यौन साथी हुनाले
रोगसगँ लड्ने क्षमता कम भएकाले
ह्रयूमेन प्यापीलोमाभाइरस संक्रमणको इतिहास भएको व्यक्तिमा, बिशेष गरि यो कारण पाठेघरको मुखको क्यान्सरको मुख्य कारण हो ।
पाचँ बर्ष भन्दा धैरै समयसम्म परिवार नियोजनको साधन पिल्स चक्की खानाले पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ ।
धूम्रपान
धैरै बालबच्चा जन्माउने र सानो उमेरमा गर्भवती भएकाले
कम उमेरमा यौन सम्पर्क गर्नाले
रोकथामका उपायहरु

सुरक्षित यौन सम्पर्क राख्ने, एक वा सो भन्दा धैरै यौन साथि नराख्ने र यौन सम्पर्कका बेला कन्डम प्रयोग गर्ने

धुम्रपान नर्गने
यौन सम्पर्क गर्नु भन्दा पहिले एचपीभी को खोप लगाउने जसले गर्दा तपाई एचपीभी सम्बन्घि रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ ।

क्यान्सर भएको नभएको सुरुमा पत्ता लगाउनमा लागि नियमित प्याप टेस्ट गर्ने