Hypertension screening test उच्च रक्तचापको जांच


अाफै माेनिटर गर्ने : अाफ्नाे रक्तचापकाे जाचँ अाफैले घरमा जाचँ गर्नुहाेस् ।

 1.  बल्ड प्रेसर नाप्ने मेसिन किन्नुहोस्
  • अटोम्याटेट मेसिन किन्नुहोस् यसको मूल्य करिब हगंकगं डलर ४०० सय वा सो भन्दा बढि पर्न सक्छ ।
  • तपाईको पाखुरामा प्रेसरनाप्ने गर्नुपर्छ तर तपाईको नारीमा नापिएको प्रेसर एकुरेट नहुन सक्छ ।
  • यदि तपाईलाई कुन मेसिन किन्ने भन्ने थाहा छैन भने डाक्टर र नर्सको सल्लाह लिनुहोस् ।
 1.  तपाइको बल्ड प्रेसरको नापको रेर्कड राख्नको लागि एउटा डायरी तपाइ संगै राख्नुहोस् ।

बल्ड पेसर कसरी प्रयोग गर्नेरु

 1. सजिलोसँग बस्नुहोस्
 2. सिदा बस्नुहोस्
  • तपाईको पिडलाई पछाडि अादेस लगाएर बस्नुहोस्, तपाइका खुटालाई भूइमा राख्नुहोस् र तपाइको हातलाई सजिलोसँग टेवलमा राख्नुहोस्
 3. हरेक दिनको एकै समयमा तपाइको रक्तचाप नाप्नुहोस्
 1. तपाइको रक्तचाप पटकपटक नाप्नुहोस् ।
  • कम्तिमा पनि तिन पटक तपाइको रक्तचाप नाप्नुहोस् , दुई चोटि नाप्पको बिचमा एक मिनेटको समय बिश्राम लिनुहोस् ।
 2. रक्तचाप नाप्नु भन्दा पहिला कफिन भएको पिय पर्दाथ नपिउनुहोस् वा ३० मिनेट अगाडि कसरत नर्गनुहोस् ।