• कुनै पनि समयमा शरीरिक सम्पर्क गरेका महिलाहरू र २५ देखि ६४ बर्षका बिवाहित वा अबिवाहित महिला सबैले
    नियमित पैप स्मीयर गराउनु पर्छ ।
  • यदि तपाइको उमेर ६४ बर्ष भन्दा बढिको छ । यो अबधिमा पेप स्मीयर गराउनु भएको छैन, तपाईको महिनाबारी
    बन्द भएको भए पनि वा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु भएको छैन्, र बँध्याकरण गरेको भएको भइता पनि
    डाक्टरको सल्लाह अनुसार जाचँ गराउनु पर्छ ।
पाठेघरको मुखको जाच

1.पाठेघरको मुखको जाचँ (पैप स्मीयर)

2.जाचँका लागि सानो मासुको टुक्रा झिक्ने

पाठेघरको मुखको जाचँ गराउने अन्तराल

यदि तपाइले पहिलोबर्ष पैप स्मीयर गराउनु भयो र परिमाण सामान्य छ भने, तपाईले दोस्रो पटक १२ महिना पछि गर्नु
पर्छ । यदि तपाइको दोस्रो पैप स्मीयर जाचँ पनि सामान्य छ भने, तपाइले पैप स्मीयर हरेक ३ बर्षमा दोहोराउनु पर्छ ।

परिवार नियोजन सघँ हगँकगँ
महिला स्वास्थ्य सेवा सम्र्पक नो पैप स्मीयरको सूल्क (2021)

Yuen Long Clinic

149-153 On Ning Road, Yuen Long, N.T.

2477-3201 /

2572-2222

Pap Smear + Nurse Assessment*

HK$290

Women's Health Check-up including doctor assessment, urine analysis, pap test

HK$540 (with Pap Smear) / HK$280 (without Pap Smear)

Tsuen Wan Clinic

Room 1621-1622, 16/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.

2742-8183 /

2572-2222

Wong Tai Sin Clinic

G/F, No. 1-2 Lung On House, Lower Wong Tai Sin Estate II, Wong Tai Sin, Kowloon

2326-2447 /

2572-2222

Ma Tau Chung Clinic

1/F, 105 Ma Tau Chung Road, Kowloon

2711-9271 /

2572-2222

Wan Chai Clinic

G/F, Southern Centre, 130 Hennesssy Road, Wan Chai, Hong Kong

2711-9271 /

2572-2222

* Women aged over 26 with any kind of contraceptive methods are eligible to have nurse assessment

युवा स्वास्थ्य केन्द (YHCC)
Women's Health Service सम्र्पक नो पैप स्मीयरको सूल्क (2021)

Kwai Fong YHCC

Unit 702-705, Level 7, Tower II, Metroplaze, 223 Hing Fong Road, Kwai Chung, N.T.

2443-2773

Women's Health Check-up including doctor assessment, urine analysis, pap test

$410 (Entitled persons) /

$560 (Non-entittled persons)

Mong Kok YHCC

Room A, 13/F, Full Win Commercial Center, 573 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon

2770-4994

Wan Chai YHCC

8/F, Southern Centre, 130 Hennesssy Road, Wan Chai, Hong Kong

2575-4799
स्वास्थ्य बिभाग, हगँकगँ
महिला स्वास्थ्य सेवा सम्र्पक नो पैप स्मीयरको सूल्क (2021)

TWGHs Well Women Clinic (North Point)

11/F, China United Centre, 28 Marble Road, North Point, Hong Kong

3703 5680

Gynaecological Examination including doctor assessment, urine analysis, pap test

HK$420

Kwong Wah Hospital Well Women Clinic

4/F, TWGHs Tsui Tsin Tong Outpatient Building, Kwong Wah Hospital 25 Waterloo Road, Kowloon

3703 5680

Private Clinic

Union Hospital

18 Fu Kin Street, Tai Wai, Shatin, New Territories

2608 3388
Dr Consultation Fee + HK$500
मातृ र बालबालिका तथा महिला स्वास्थ्य सेवाहरू
Maternal & Child Health and Woman Health Services सम्र्पक नो पैप स्मीयरको सूल्क (2021)

Yau Ma Tei MCHC

1/F, 10 Yan Cheung Road, Yaumatei

2770 0044

Eligible Persons

HK$100

Non-eligible Persons

HK$205

Madam Yung Fung Shee MCHC

1/F, Madam Yung Fung Shee Health Centre, 26 Sai Ching Street, Yuen Long

2443 8421

Tung Chung MCHC

G/F, Tung Chung Health Centre, 6 Fu Tung Street, Tung Chung, Lantau Island

3575 8370

Tuen Mun Wu Hong MCHC

2/F, Tuen Mun Wu Hong Clinic, 2 Wu Hong Street, Tuen Mun

2458 1694

West Kowloon MCHC

2/F, West Kowloon Health Centre, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po

2150 7260

Tang Chi Ngong MCHC

4/F, Tang Chi Ngong Specialist Clinic, 284 Queen's Road East, Wanchai

2573 7585

Kwun Tong MCHC

LG Floor, Kwun Tong Community Health Centre Building, 60 Hip Wo Street, Kwun Tong, Kowloon

2750 4270

Tsuen Wan MCHC

9/F, Block C, Yan Chai Hospital, 7-11 Yan Chai Street, Tsuen Wan

2150 7260