Cervical cancer screening पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउने तरिका


  • कुनै पनि समयमा शरीरिक सम्पर्क गरेका महिलाहरू र २५ देखि ६४ बर्षका बिवाहित वा अबिवाहित महिला सबैले
    नियमित पैप स्मीयर गराउनु पर्छ ।
  • यदि तपाइको उमेर ६४ बर्ष भन्दा बढिको छ । यो अबधिमा पेप स्मीयर गराउनु भएको छैन, तपाईको महिनाबारी
    बन्द भएको भए पनि वा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु भएको छैन्, र बँध्याकरण गरेको भएको भइता पनि
    डाक्टरको सल्लाह अनुसार जाचँ गराउनु पर्छ ।

पाठेघरको मुखको जाच

1.पाठेघरको मुखको जाचँ (पैप स्मीयर)

2.जाचँका लागि सानो मासुको टुक्रा झिक्ने

पाठेघरको मुखको जाचँ गराउने अन्तराल

यदि तपाइले पहिलोबर्ष पैप स्मीयर गराउनु भयो र परिमाण सामान्य छ भने, तपाईले दोस्रो पटक १२ महिना पछि गर्नु
पर्छ । यदि तपाइको दोस्रो पैप स्मीयर जाचँ पनि सामान्य छ भने, तपाइले पैप स्मीयर हरेक ३ बर्षमा दोहोराउनु पर्छ ।

परिवार नियोजन सघँ हगँकगँ

महिला स्वास्थ्य सेवा सम्र्पक नो पैप स्मीयरको सूल्क (2021)
Yuen Long Clinic
149-153 On Ning Road, Yuen Long, N.T.
2477-3201 / 2572-2222 Pap Smear + Nurse Assessment*
HK$290
Women's Health Check-up including doctor assessment, urine analysis, pap test
HK$540 (with Pap Smear) / HK$280 (without Pap Smear)
Tsuen Wan Clinic
Room 1621-1622, 16/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
2742-8183 / 2572-2222
Wong Tai Sin Clinic
G/F, No. 1-2 Lung On House, Lower Wong Tai Sin Estate II, Wong Tai Sin, Kowloon.
2326-2447 / 2572-2222
Ma Tau Chung Clinic
1/F, 105 Ma Tau Chung Road, Kowloon.
2711-9271 / 2572-2222
Wan Chai Clinic
G/F, Southorn Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.
2919-7777 / 2572-2222
*Women aged over 26 with any kind of contraceptive methods are eligible to have nurse assessment

युवा स्वास्थ्य केन्द (YHCC)

Women’s Health Service सम्र्पक नो पैप स्मीयरको सूल्क (2021)
Kwai Fong YHCC
Unit 702-705, Level 7, Tower II, Metroplaza, 223 Hing Fong Road, Kwai Chung, N.T.
2443-2773 Women's Health Check-up including doctor assessment, urine analysis, pap test
$410 (Entitled persons) / $560 (Non-entitled persons)
Mong kok YHCC
Room A, 13/F, Full Win Commercial Center, 573 Nathan Road, Mong kok, Kowloon.
2770-4994
Wan Chai YHCC
8/F, Southern Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.
2575-4799

स्वास्थ्य बिभाग, हगँकगँ

महिला स्वास्थ्य सेवा सम्र्पक नो पैप स्मीयरको सूल्क (2021)
TWGHs Well Women Clinic (North Point)
11/F, China United Centre,
28 Marble Road, North Point, Hong Kong
3703 5680 Gynaecological Examination including doctor assessment, urine analysis, pap test
HK$420
Kwong Wah Hospital Well Women Clinic,
4/F, TWGHs Tsui Tsin Tong Outpatient Building,
Kwong Wah Hospital 25 Waterloo Road, Kowloon
3703 5680
Private Clinic
Union Hospital
18 Fu Kin Street, Tai Wai, Shatin, N.T.
2608 3388 Dr Consultation Fee + HK$500

मातृ र बालबालिका तथा महिला स्वास्थ्य सेवाहरू

Maternal & Child Health and Woman Health Services Contact no. Pap Smear Charges (2021)
Yau Ma Tei MCHC
1/F, 10 Yan Cheung Road, Yaumatei
2770 0044 Eligible Persons
HK$100
Non-eligible Persons
HK$205
Madam Yung Fung Shee MCHC
1/F, Madam Yung Fung Shee Health Centre, 26 Sai Ching Street, Yuen Long
2443 8421
Tung Chung MCHC
G/F, Tung Chung Health Centre, 6 Fu Tung Street, Tung Chung, Lantau Island
3575 8370
Tuen Mun Wu Hong MCHC
2/F, Tuen Mun Wu Hong Clinic, 2 Wu Hong Street, Tuen Mun
2458 1694
West Kowloon MCHC
2/F, West Kowloon Health Centre, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po
2150 7260
Tang Chi Ngong MCHC
4/F, Tang Chi Ngong Specialist Clinic,
284 Queen's Road East, Wanchai
2573 7585
Kwun Tong MCHC
LG Floor, Kwun Tong Community Health Centre Building,
60 Hip Wo Street, Kwun Tong, Kowloon
2750 4270
Tsuen Wan MCHC
9/F, Block C, Yan Chai Hospital,
7-11 Yan Chai Street, Tsuen Wan
2150 7260