Cervical cancer screening पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउने तरिका


  • कुनै पनि समयमा शरीरिक सम्पर्क गरेका महिलाहरू र २५ देखि ६४ बर्षका बिवाहित वा अबिवाहित महिला सबैले
    नियमित पैप स्मीयर गराउनु पर्छ ।
  • यदि तपाइको उमेर ६४ बर्ष भन्दा बढिको छ । यो अबधिमा पेप स्मीयर गराउनु भएको छैन, तपाईको महिनाबारी
    बन्द भएको भए पनि वा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु भएको छैन्, र बँध्याकरण गरेको भएको भइता पनि
    डाक्टरको सल्लाह अनुसार जाचँ गराउनु पर्छ ।

पाठेघरको मुखको जाच

1.पाठेघरको मुखको जाचँ (पैप स्मीयर)

2.जाचँका लागि सानो मासुको टुक्रा झिक्ने

पाठेघरको मुखको जाचँ गराउने अन्तराल

यदि तपाइले पहिलोबर्ष पैप स्मीयर गराउनु भयो र परिमाण सामान्य छ भने, तपाईले दोस्रो पटक १२ महिना पछि गर्नु
पर्छ । यदि तपाइको दोस्रो पैप स्मीयर जाचँ पनि सामान्य छ भने, तपाइले पैप स्मीयर हरेक ३ बर्षमा दोहोराउनु पर्छ ।

परिवार नियोजन सघँ हगँकगँ

महिला स्वास्थ्य सेवा सम्र्पक नो पैप स्मीयरको सूल्क (2016)
Yuen Long Clinic
149-153 On Ning Road, Yuen Long, N.T.
2477-3201 / 2572-222 Pap Smear + Nurse Assessment
HK$215
Women's Health Check-up
HK$470 (with Pap Smear) / HK$280 (without Pap Smear)
Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) recipients or holders
HK$143
Tsuen Wan Clinic
Room 1621-1622, 16/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
2742-8183 / 2572-2222
Wong Tai Sin Clinic
G/F, No. 1-2 Lung On House, Lower Wong Tai Sin Estate II, Wong Tai Sin, Kowloon.
2326-2447 / 2572-2222
Ma Tau Chung Clinic
105 Ma Tau Chung Road, Kowloon.
2711-9271 / 2572-2222
Wan Chai Clinic
Southorn Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.
2919-7777 / 2572-2222

युवा स्वास्थ्य केन्द (YHCC)

Women’s Health Service सम्र्पक नो पैप स्मीयरको सूल्क (2016)
Kwai Fong YHCC
Unit 702-705, Level 7, Tower II, Metroplaza, 223 Hing Fong Road, Kwai Chung, N.T.
2443-2773 Dr. Consultation (without Pap Smear)
HK$130
Pap Smear + Nurse Assessment
HK$320
Mong kok YHCC
Room A, 13/F, Full Win Commercial Center, 573 Nathan Road, Mong kok, Kowloon.
2770-4994
Wan Chai YHCC
Southern Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong.
2575-4799

स्वास्थ्य बिभाग, हगँकगँ

महिला स्वास्थ्य सेवा सम्र्पक नो पैप स्मीयरको सूल्क (2016)
Well Women Clinic,
Tung Wah Eastern Hospital

19 Eastern Hospital Road,Causeway Bay
2915 7555 Pap Smear
HK$420
Well Women Clinic, Kwong Wah Hospital
4/F, TWGHs Tsui Tsin Tong Outpatient Building. 25 Waterloo Road, Kowloon
2782 1773
Lady Helen Woo Women's Diagnostic & Treatment Center
Tsan Yuk Hospital, 2/F East Wing, 30 Hospital Road, Hong Kong
2589 2405 Pap Smear + HPV typing
HK$700
नजि किल्निक
Union Hospital
18 Fu Kin Street, Tai Wai, Shatin, N.T.
2608 3388 Pap smear + Doctor consultation
HK$1500 -1600

मातृ र बालबालिका तथा महिला स्वास्थ्य सेवाहरू

Maternal & Child Health and Woman Health Services Contact no. Pap Smear Charges (2016)
Yau Ma Tei MCHC
6/F, Yaumatei Specialist Clinic Extension, 143 Battery Street, Yaumatei
2770 0044 Eligible Persons
HK$100
Non-eligible Persons
HK$205
Madam Yung Fung Shee MCHC
1/F, Madam Yung Fung Shee Health Centre, 26 Sai Ching Street, Yuen Long
2443 8421
Tung Chung MCHC
G/F, Tung Chung Health Centre, 6 Fu Tung Street, Tung Chung, Lantau Island
3575 8370
Tuen Mun Wu Hong MCHC
2/F, Tuen Mun Wu Hong Clinic, 2 Wu Hong Street, Tuen Mun
2458 1694
West Kowloon MCHC
2/F, West Kowloon Health Centre, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po
2150 7260