Healthy Life Styles स्वस्थ जिबन शैली


शारिरीक ब्ययाम

खुसी हुनुहोस

स्वस्थ खाना

मदिरा सेवन नियन्त्रण गर्नुहोस

धुम्रपान परित्याग