आफ्नो स्तनकाे जानकारी आफै लिने

आफैले आफ्नो स्तनकाे जाचँ गर्ने
हात साइडमा राखेर र अन्य अबस्थाहरुमा ऐना अगाडी उभिएर आफ्रनो स्तन हेरेर जाचँ गर्नुहोस् ।

हात कम्मरमा राखेर तल थिच्नुहोस्

1.स्तनमा खाल्डा खुलडी देखा पर्नु

2. स्तन वरिपरिको भागमा रङ्खमा फरक आउने

3. दुधको मुन्टो भित्र पस्ने

4. स्तन वा काखीमा गाँठो

5. स्तनको मुन्टोबाट रगत वा पिप बग्ने

महिलाहरुले निम्न कुराहरु पनि देख्न सक्छन् ।

  • स्तनको नाप र आकारमा परिर्बतन
  • स्तन वा काखिमा लगातार दुख्ने
मेम्मोग्राम

यो स्तनको एक्स(रे हो र प्रारम्भिक स्तन क्यान्सर पता लगाउने जाचँ बिधि हो ।

मेम्मोग्राम गर्ने समयमा

  • केबल तपाई र स्वास्थ्यकर्मी महिला कोठा भित्र हुनेछ ।
  • स्वास्थ्यकर्मीेले तपाईको स्तन मेशिनको तल्लो भागमा राख्नेछ ।
  • मेशिनको माथिको भागले स्तनलाइलाई थिच्न केही सेकेन्डको लागि तल झारिन्छ त्यस बिचमा प्राबिधिज्ञले फोटो लिनेछ ।
महिला स्वास्थ्य केन्द्र
महिला स्वास्थ्य केन्द्र सम्पर्क नम्बर बाषिर्क सुल्क म्यामोग्रामको जाचँ (2021)

Chai Wan Women Health Center

2/F, Chai Wan Health Center, 1 Hong Man Street, Chai Wan.

2897 9321

Eligible person
HK$310

Non Eligible person
HK$850

Eligible person
HK$225

Non Eligible person
HK$510

Lam Tin Women Health Center

6/F, Lam Tin Polyclinic, 99 Kai Tin Road, Lam Tin.

2952 9829

Tuen Mun Women Health Center

Yan Oi Polyclinic, 4 Tuen Lee Street, Tuen Mun.

2451 5310
वेल वेमेन किल्निक
वेल वेमेन किल्निक सम्पर्क नम्बर म्यामोग्रामको जाचँ (2021)

TWGHs Well Women Clinic (North Point)

11/F, China United Centre, 29 Marble Road, North Point, Hong Kong

3703 5680
HK$1000

Kwong Wah Hospital Well Women Clinic

4/F TWGHs Tsui Tsin Tong Outpatient Building, Kwong Wah Hospital, 25 Waterloo Road, Kowloon

2782 1773

Jockey Club Tin Shui Wai Community Health Centre

Unit 103, 1/F, Tin Ching Amenity and Community Building, Tin Ching Estate, Tin Shui Wai, New Territories

3156 9000
Dr consultation fee
HK$170 + HK$850
प्राइभेट किल्निक
निजी किल्निक सम्पर्क नम्बर म्यामोग्रामको जाचँ (2021)

St Paul's Hospital

2 Eastern Hospital Road, Causeway Bay

2890 6008
Dr Consultation fee +
HK$1500 - HK$2000

St Teresa's Hospital

327 Prince Edward Road, Kowloon

2200 3434
Dr Consultation fee +
HK$1250

Union Breast Centre

18 Fu Kin Street, Tai Wai, New Territories

2608 3170
Dr consultation fee
+ HK$1300