Say "NO" to Chronic Diseases

logo

Contact Us हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि

यदि तपाईसगँ कुनै सल्लाह सुझाब छ भने हामीलाई हाम्रो इमेल

(minorityhealth@nur.cuhk.edu.hk) मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ । तपाइको सम्पुर्ण ब्यक्तिगत जानकारीहरु गोप्य राखिने छ ।