ਕੰਟਰੋਲ ਪੀਣਾ Controlled drinking


ਅੰਕੜੇ

 • ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ
 • ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9%
 • 200 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
 • 20 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ

 • ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਯੁਨਿਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
 • ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਯੁਨਿਟ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
 • ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪੁਰਸ਼: 2 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਯੁਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ: 1 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਯੁਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
ਕਿਸਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ * ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੀਅਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਸਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ "ਅਲਕੋਹਲ ਯੂਨਿਟ" ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਬੀਅਰ
5% 330ml (ਛੋਟਾ ਕੈਨ) 1
500ml (ਕਿੰਗ ਕੈਨ) 2
330ml (ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ) 1
640ml (ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ) 3
ਰੇਡ ਵਾਈਨ / ਵ੍ਹਾਈਟ ਵਾਈਨ
12%
(11%-15%)
125ml (ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ) 1 (1-2)
750ml (ਬੋਤਲ) 7 (7-9)
ਸ਼ੈਂਪੇਨ / ਸਪਾਰਕਲਿੰਗ
12% 125ml (ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ) 1
750ml (ਬੋਤਲ) 7
ਸਪਿਰਟਸ(ਵ੍ਹਿਸਕੀ / ਵੋਡਕਾ / ਜਿਨ / ਰਮ / ਟੱਕਿਲਾ / ਬ੍ਰੈਂਡੀ)
40%
(35%-57%)
30ml (ਪੱਬ ਮਾਪ) 1

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ 14 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਕ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ  ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ  ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਲੰਬੇ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ

 • ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ
 • ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
 • ਜਿਗਰ ਦੇ ਰੋਗ
 • ਕੈਂਸਰ

ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

 • ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੱਟਾਂ
 • ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
 • ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਐਚਆਈਵੀ / ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?

 • ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੇ ਨਾ ਪੀਓ
 • ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣੋ, ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਵਅਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 • ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਪਾਣੀ / ਜੂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
 • ਜਿਆਦਾ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੁਟ ਘੁਟ ਲਓ
 • ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਬੇਵ੍ਰਿਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ
 • ਪੀਓ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ  ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

1.Tuen Mun Alcohol Problems Clinic (TMAPC)

http://www3.ha.org.hk/cph/en/services/at.asp

ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 9:00 am ਤੋਂ 1:00 pm
ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 2456-8260

2.Tung Wah Group of hospitals (ਸ਼ਰਾਬਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ)

ਹੋਟਲਾਈਨ: 2884 9876

ਫ਼ੈਕਸ: 2884 3262

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: http://atp.tungwahcsd.org/index.php/Engli.html

ਈਮੇਲcc-atp@tungwah.org.hk

ਫੇਸਬੁੱਕ: https://www.facebook.com/NoAlcohol.TWGHs

Serenity Sisters (Women’s Meeting)
Lucy H. / Michele K.
9041 6974 / 6299 9571

3.ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਯੂਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਜੰਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਰਗਿਟ ਕਲਾਇੰਟ (ਲਿੰਗ)
ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਯੂਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਈਸਟ Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital Substance Misuse Clinic 2595 4546 M/F
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵੇਸਟ Queen Mary Hospital Substance Abuse Clinic 2517 8140 M/F
ਕੌਲੂਨ ਸੈਂਟਰਲ Kowloon Hospital Substance Abuse Clinic 3129 6710 M/F
ਕੌਲੂਨ ਈਸਟ Kowloon East Substance Abuse Clinic 3949 5070 M/F
ਕੌਲੂਨ ਵੇਸਟ Kwai Chung Hospital Substance Abuse Assessment Clinic 2959 8082 M/F
ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਈਸਟ Prince of Wales Hospital / North District Hospital Substance Abuse Clinic 3505 2584 M/F
ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵੇਸਟ Castle Peak Hospital Tuen Mun Substance Abuse Clinic 2456 8260 M/F