ਅੰਕੜੇ
 • ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ
 • ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9%
 • 200 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
 • 20 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
 • ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਯੁਨਿਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
 • ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਯੁਨਿਟ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

 • ਪੁਰਸ਼: 2 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਯੁਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
 • ਔਰਤਾਂ: 1 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਯੁਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
ਕਿਸਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ * ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੀਅਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਸਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ "ਅਲਕੋਹਲ ਯੂਨਿਟ" ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਬੀਅਰ

5%
330ml (ਛੋਟਾ ਕੈਨ)
1
500ml (ਕਿੰਗ ਕੈਨ)
2
330ml (ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ)
1
640ml (ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ)
3

ਰੇਡ ਵਾਈਨ / ਵ੍ਹਾਈਟ ਵਾਈਨ

12%

(11% - 15%)

125ml (ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ)
1 (1-2)
750ml (ਬੋਤਲ)
7 (7-9)

ਸ਼ੈਂਪੇਨ / ਸਪਾਰਕਲਿੰਗ

12%
125ml (ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ)
1
750ml (ਬੋਤਲ)
7

ਸਪਿਰਟਸ(ਵ੍ਹਿਸਕੀ / ਵੋਡਕਾ / ਜਿਨ / ਰਮ / ਟੱਕਿਲਾ / ਬ੍ਰੈਂਡੀ)

40%

(35% - 57%)

30ml (ਪੱਬ ਮਾਪ)
1
ਲੰਬੇ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
 • ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ
 • ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
 • ਜਿਗਰ ਦੇ ਰੋਗ
 • ਕੈਂਸਰ
ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
 • ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੱਟਾਂ
 • ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
 • ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਐਚਆਈਵੀ / ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?
 • ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੇ ਨਾ ਪੀਓ
 • ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣੋ, ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਵਅਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 • ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਪਾਣੀ / ਜੂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
 • ਜਿਆਦਾ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੁਟ ਘੁਟ ਲਓ
 • ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਬੇਵ੍ਰਿਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ
 • ਪੀਓ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

1.Tuen Mun Alcohol Problems Clinic (TMAPC)

http://www3.ha.org.hk/cph/en/services/at.asp

ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
9:00 am ਤੋਂ 1:00 pm
ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
2456-8260

2.Tung Wah Group of hospitals (ਸ਼ਰਾਬਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ)

ਹੋਟਲਾਈਨ: 2884 9876

ਫ਼ੈਕਸ: 2884 3262

ਵੈੱਬ–ਸਾਈਟ: http://atp.tungwahcsd.org/index.php/Engli.html

ਈਮੇਲ: cc-atp@tungwah.org.hk

ਫੇਸਬੁੱਕ: https://www.facebook.com/NoAlcohol.TWGHs

Serenity Sister (Women's Meeting)
Lucy H. / Michele K.
9041 6974 / 6299 9571

3.ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਯੂਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ

https://www.nd.gov.hk/en/6.html