Prostate Cancer ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ


ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ  ਬੇਰੋਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ।

Punjabi_14
 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੇਟ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ।
 • ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ । 

ਅੰਕੜੇ

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

Hong Kong

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 27.5 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ)

ਮੌਤ ਦਰ: 4.3 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ)

(ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ, 2020)

ਨੇਪਾਲ

Nepal

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 3.0 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ)

ਮੌਤ ਦਰ: 1.5 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ)

(IARC, 2021)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ

Pakistan

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 6.3 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ)

ਮੌਤ ਦਰ: 3.0 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ)

(IARC, 2021)

ਭਾਰਤ

India

ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ: 5.5 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ)

ਮੌਤ ਦਰ: 2.7 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦ)

(IARC, 2021)

ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ।

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਦੇਰੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਸਟ੍ਰੀਮ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ
 • ਪਿੱਠ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ

 • ਉਮਰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ
 • ਜਾਤੀ/ ਨਸਲ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ
  • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ : ਜੋਖਮ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ
ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

 1. ਡਿਜੀਟਲਰੈਕਟਲ ਜਾਂਚ (DRE)): ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਗੁਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਸਤਾਨੇ ਵਾਲੀ, ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਉਂਗਲੀ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ।
 1. ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਐਂਟੀਜੇਨ (PSA) ਜਾਂਚ: PSA ਟੈਸਟ ਖੂਨ ਵਿੱਚ PSA ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Department of Health (2017). Prostate cancer prevention and screening. Retrieved at:

https://www.chp.gov.hk/files/pdf/5_prostate_cancer_prevention_and_screening_eng.pdf

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ

 • ਵਧੇਰੇ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਹੋਲਗ੍ਰੇਨ ਅਨਾਜ, ਆਦਿ
 • ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ (30 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) । (WHO)
 • ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
 • ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਛੱਡੋ
 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ